[x] ปิดหน้าต่างนี้
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ :: Anuban Chiangmai School
ปิดรูปภาพที่แสดง
ปิดรูปภาพที่แสดง

     
 
 
     


ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
นายไพบูลย์ พุทธวงค์
 
บุคลากรโรงเรียน
 
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
 
มุมทั่วไปของโรงเรียน
 
 
นโยบายโรงเรียน
 
 
มุมเกี่ยวกับบุคลากร
 
 
มุมนักเรียนและผู้ปกครอง
 
 
ติดต่อสื่อสารทางช่องทางอื่น
 
 
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
มุมที่น่าสนใจสำหรับครู
 
แบบฟอร์มทางราชการ
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษา
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษา
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
รัฐธรรมนูญ 2550
พรบ.ศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.ศึกษาแห่งชาติ 2545
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2546
พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา 2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา 2547
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
พรบ.คุ้มครองเด็ก 2456
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ 2551
พรบ.เงินเดือน 2547
พรบ.ลูกเสือ 2552
พรบ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นวัตกรรมแห่งชาติ
 
มุมที่น่าสนใจสำหรับนักเรียน
 
เพศศึกษา
พันธุ์สัตว์นํ้า
อนุรักษ์สัตว์
ลานธรรมเสวนา
หอมรดกไทย
พิพิธภัณฑ์วิทย์
สิทธิมุนษย์ชน
ห้องสมุดดิจิตอล
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ความรู้แห่งชาติ
ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย
Sipa
ฉลาดใช้มือถือ
ฉลาดเล่นเกมส์
ฮอฮูกดอกคอม
สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ
หนังสือพิมพ์ดอทคอม
คลังสื่อการเรียนรู้
ศัพท์บัญญัติ
โลกวรรณคดี
ดิกชันนารีภาพ
ดิกชันนารีออนไลน์
พระธรรมขันธ์
สารานุกรมไทย(เยาวชน)
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
ฐานความรู้การจัดการกลยุทธ์
 
สถิติการใช้งานเว็บ
 
Administrator
 
เว็บไซด์ของครูผู้สอน
 
ครูลินลดา เชาว์มนัส
ครูธวัฒชัย ใบโสด
ครูมานพ ทนันชัย
ครูสมฤกษ์ พอกจันทร์
ครูมาโนช นันทา
ครูสุรางค์ สุวรรณหล่อ
ครูมะลิวัลย์ หล่อสกุล
ชมรมยิมนาสติกอนุบาล ชม.
ผลงานครูณัฐพิมล ธนัตถ์สอาดอาวุธ
 
ราคานํ้ามันทั่วประเทศ
 
 
สภาพดินฟ้าอากาศ
 
 
แบบสำรวจความนิยม
 
 
ข่าวจากสำนักงาน ก.ค.ศ.
 
#ข่าวประชาสัมพันธ์สุดฮิต#
 
 
คลิ๊กที่นี้เพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้
เนื้อหา : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อข้างต้น ไปทำการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้น
 
ประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
เรื่อง : ประกาศรับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
เนื้อหา : รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคารอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 
ประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
เรื่อง : เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 255
เนื้อหา : จากวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็น วันเสาร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 
ประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
เรื่อง : ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557
เนื้อหา : ได้รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่ม
 
ประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งเจ้าหน้าท
เนื้อหา : ผู้ประสงค์สมัครตามประกาศดังกล่าว ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่ (ห้องธุรการ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 เมษายน 2557 ในเวลาราชการ
 
 
คลิ๊กที่นี้เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด
หัวเรื่อง : กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ภาคเหนือ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
เนื้อหา : กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ภาคเหนือ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง : ปฐมวัย ใจสร้างสรรค์ หรรษาดนตรี
เนื้อหา : ปฐมวัย ใจสร้างสรรค์ หรรษาดนตรี
หัวเรื่อง : เลือกตั้ง สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
เนื้อหา : เลือกตั้ง สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
หัวเรื่อง : สูมาคารวะ ฝ่ายปฐมวัย
เนื้อหา : สูมาคารวะ ฝ่ายปฐมวัย
หัวเรื่อง : ค่ายกลางวันอนุบาล
เนื้อหา : ค่ายกลางวันอนุบาล
หัวเรื่อง : กิจกรรม D.A.R.E. โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เนื้อหา : โครงการการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ D.A.R.E. (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION)
หัวเรื่อง : การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เนื้อหา : การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
หัวเรื่อง : การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
เนื้อหา : การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
คลิ๊กที่นี้เพื่อดูภาพรางวัลทั้งหมด
 
หัวเรื่อง : ผลการทดสอบความรู้ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด (วิชาวิทยาศาสตร์)
เนื้อหา : ของนักเรียนในโครงการ English Program
 
หัวเรื่อง : ผลการทดสอบความรู้ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด (วิชาคณิตศาสตร์)
เนื้อหา : ของนักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 
หัวเรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และ
เนื้อหา : รายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 63 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
 
หัวเรื่อง : แสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร
เนื้อหา : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
 
หัวเรื่อง : นักเรียนคนเก่ง
เนื้อหา : นักเรียนคนเก่ง ด.ญ.จันทนา ไชยชนะ นักเรียนชั้น ป.5/7
 
หัวเรื่อง : แสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร
เนื้อหา : การเข้าร่วมแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
 
หัวเรื่อง : ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556(รอบระดับประเทศ))
เนื้อหา : ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2556 รอบระดับประเ่ทศวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
หัวเรื่อง : ขอแสดงความยินดีนักเรียนโครงการคณิต-วิทย์
เนื้อหา : ยินดีกับนักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพทาวงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอบติดสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
หัวเรื่อง : แสดงความยินดักับนักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร
เนื้อหา : การเข้าร่วมประกวดการอ่านฟังเสียง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โครงการธนชาต ริเริ่ม....เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
  เชิญชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (หยุดเพลงโรงเรียนที่มุมสถิติ)  
  เชิญชมวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร English Program (หยุดเพลงโรงเรียนที่มุมสถิติ)